Nawigacja

Przetargi

Zawiadomienie o przetargu

 

 

                                                   Krasne, dnia 07.12.2017 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem (Gminne Przedszkole w Krasnem)   

36-007 Krasne 742,  tel. 17-855-52-75,     NIP: 517 037 65 57 http://przedszkolekrasne.edupage.org,  email: m.wilk@gminakrasne.pl

 informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia:

 „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem/ Gminne Przedszkole w Krasnem w 2018 roku” – KOD CPV 15000000-8

Termin składania ofert: do 21.12.2017 r. godz.9.00
Miejsce składania ofert: gabinet wicedyrektora (budynek przedszkola)
Forma składania ofert: pisemnie, oferta winna znajdować się w zaklejonej kopercie                       z napisem: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem/ Gminne Przedszkole w Krasnem w 2018 roku. Nie otwierać przed godz. 9.00 w dniu 21.12.2017 r.”                       
Wymagane załączniki: wypełniony druk oferty oraz wypełnione zestawienie ilościowo-wartościowe artykułów żywnościowych minimum dla jednej grupy towarów.

Kryteria oceny ofert: cena, terminowość dostaw,  jakość i świeżość produktów

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej http://przedszkolekrasne.edupage.org

Kontakt (tel.): 178555275 

 

 Wybór oferty nastąpi zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Krasne nr 81/2015 z dnia 03.08.2015r

 

 


                                             Krasne, dnia 07.12.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem/Gminne Przedszkole w Krasnem,     36-007 Krasne 742, tel. 17-855-52-75, http://przedszkolekrasne.edupage.org

email: m.wilk@gminakrasne.pl  informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pt.:

„Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Krasnem/Gminne Przedszkole w Krasnem w 2018 roku”.

 Zamówienie podzielono na grupy:

 1) pieczywo i wyroby cukiernicze 2) ryby i mrożonki 3) warzywa i owoce 4) mięso, wędliny i jaja 5) produkty ogólnospożywcze 6) produkty mleczarskie 7)zioła i przyprawy suszone 8) naturalne soki tłoczone i suszone owoce 9) wyroby garmażeryjne

Termin składania ofert: do 21.12.2017 r. godz.9.00

Miejsce składania ofert: gabinet wicedyrektora - budynek przedszkola

 (36-007 Krasne 743A)
Forma składania ofert: pisemnie, oferta winna znajdować się w zaklejonej kopercie                       z napisem: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem/Gminne Przedszkole w Krasnem w 2018 roku. Nie otwierać przed godz. 9.00 w dniu 21.12.2017 r.”                       

Wymagane załączniki: wypełniony druk oferty oraz wypełnione zestawienie ilościowo-wartościowe artykułów żywnościowych minimum dla jednej grupy towarów.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych                            o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Krasne nr 81/2015 z dnia 03.08.2015.

 

 

 

 


 

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem
  Krasne 741
  36-007 Krasne

  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krasnem - Marek Frączek
  Zastępcy: Magdalena Kluz - Międlar,
  ds.przedszkola - Małgorzata Wilk -
  przyjmuje strony po uzgodnieniu telefonicznym


 • WICEDYREKTOR Małgorzata Wilk (17) 23-00-311
  INTENDENT Iwona Kołodziej (17) 23-00-312

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1038632