Nawigacja

O nas STATUT PRZEDSZKOLA Rada Rodziców Ramowy rozkład dnia Zajęcia dodatkowe Nasza oferta Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka PROCEDURY- COVID-19 Konsultacje z rodzicami Opłaty Nasze tradycje Podręczniki Zasady wychowawcze Podstawa programowa Wizja i misja przedszkola Metody pracy w Naszym Przedszkolu Harmonogram wydawania posiłków Kuchnia przedszkolna Rekrutacja Sponsorzy

O PRZEDSZKOLU

O nas

 Zespół Szkolno – Przedszkolny Gminne Przedszkole w Krasnem

 

                                                                                      ,,Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie - naucz.

                                                                                       Jeśli nie wie – wytłumacz.  Jeśli nie możę –   

                                                                                        pomóż.’’

                                                                                                                                       Janusz Korczak

 

            Gminne Przedszkole w Krasnem od r. szk. 2016 / 17 wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krasnem i  kompleksu obiektów oświatowo – kulturalnych i sportowych , co sprzyja wzajemnej współpracy. Jest placówką o charakterze publicznym , otwartą na potrzeby społeczności lokalnej.  

           W roku szkolnym 2017/ 18  w kwietniu został oddany długo oczekiwany , nowy , ośmiooddziałowy,   nowocześnie wyposażony budynek przedszkola.  Od r. szk.2018/ 19 przedszkole liczyło 10 oddziałów , z czego 7 mieściło się w nowym budynku, a 3 oddziały klas ,, O’’ znajdowały się nadal w dawnym budynku gimnazjum ze względu na brak sal.

         Od roku 2019 przeniesiono oddziały ,, O ‘’ do 3 nowo utworzonych sal w budynku przedszkola a w roku 2021 utworzono kolejny oddział przedszkolny i przygotowano dla niego nową salę co spowodowane było rosnącymi potrzebami mieszkańców. Obecnie przedszkole liczy 11 oddziałów i uczęszcza do niego 275 dzieci.

          W   obiekcie funkcjonuje nowocześnie wyposażona kuchnia wraz z zapleczem ,  żywiąca dzieci ( łącznie 275 ) .Przygotowywane są 3 posiłki dziennie i deser zgodnie z normami i zasadami zdrowego żywienia dostosowanymi do potrzeb żywieniowych małych dzieci.

W przedszkolu  działa system e- dziecko,wideodomofony oraz system kamer w budynku i na parkingu zapewniające bezpieczny pobyt dzieci w placówce. Dzieci mają zapewnioną opiekę od godz.6.30 do godz. 16.30, od poniedziałku do piątku, z miesięczną przerwą wakacyjną. W czasie jednego miesiąca wakacyjnego organizowany jest dyżur wakacyjny dla dzieci z terenu gminy Krasne . Bezpieczne, przyjazne,  inspirujące otocznie, place zabaw  korzystnie wpływają na wszechstronny rozwój i edukację przedszkolaków.

Wraz ze wzrostem liczebności mieszkańców Krasnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkola ciągle rośnie. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców liczba miejsc w przedszkolu pozostaje adekwatna do  liczby chętnych mieszkańców Krasnego i okolic. Przedszkole poprzez dostępność, wypracowany  styl i pokaźny dorobek cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzieci powierzane są  nauczycielom o wysokich i wszechstronnych kwalifikacjach, gotowych wspomagać rodziców w procesie wychowywaniaPrzedszkole w Krasnem tworzy środowisko przyjazne dziecku, dające możliwość samopoznania i samorealizacji. Nasi wychowankowie to dzieci samodzielne, otwarte,  twórcze i kulturalne. Kadra przedszkolna na czele z nauczycielami poprzez własny, dobry przykład wychowuje dzieci w poczuciu autentyczności. Świat przedszkolaka to świat wartości takich jak: prawda, miłość, piękno, dobroć , empatia i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

 

 

Przedszkole w Krasnem ukierunkowane jest na:

         Zaspokajanie  potrzeb bezpieczeństwa, szacunku i samorealizacji,

         Podkreślanie  mocnych stron dziecka, ocenę  zachowania a nie osoby,

         Rozwój inteligencji wielorakich, pobudzanie  kreatywności,

         Naukę  podstaw kultury i zgodnej współpracy, z uwzględnieniem  indywidualności dziecka,

         Wprowadzanie nowoczesnych programów edukacyjnych przygotowujących do nauki w szkole,

   Zachęcanie do aktywnego pełnienia roli rodzica poprzez częste kontakty i publikacje,

        Wzmacnianie więzi rodzinnych i patriotyzmu poprzez uroczystości, spotkania oraz wycieczki.

       Udział w  różnorodnych konkursach, przeglądach, wystawach, akcjach.

    

 

 

W Przedszkolu w Krasnem realizowane są następujące projekty:

 

 •  Podkarpacki Program Edukacji Ekologicznej dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem- zdrowo żyję”
 •  Dzieciństwo bez Próchnicy
 •  Podkarpacka kultura dla przedszkolaka
 •  Mała książka – wielki człowiek
 •  5 porcji warzyw i owoców
 • Czytanie ma moc
 • Oto Hałabała zna go Polska cała
 • English Special Days
 • Mamo , tato wolę wodę
 • Europa i ja

 

 

 

Metody pracy stosowane w naszym  przedszkolu:

         R. Labana - metoda ruchowej ekspresji twórczej,

         C. Orffa - metoda wykorzystująca połączenie form ruchowo-muzyczno-słownych,

         W. Sherbone- prosta, naturalna metoda „Ruchu rozwijającego" do zastosowania w każdych

         warunkach,

         E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - metoda wykorzystywana w edukacji matematycznej,

         M. Bogdanowicz - Metoda Dobrego Startu - zakładające jednoczesne rozwijanie wszystkich

        funkcji spostrzeżeniowych, kinetycznych i motorycznych,

         I. Majchrzak- metoda wczesnej nauki czytania,

         Klanza - metoda pedagogiki zabawy pomocna w integracji,

         Projektu- metoda wykorzystywana podczas zajęć praktycznych i wycieczek,

         Story Line-skupiona na jakimś temacie lub wydarzeniu , prowadzona „liniowo"- etapami,

         Kniessów- to rodzaj twórczej gimnastyki wykorzystujący naturalne formy ruchu dziecka,

         Batii Strauss - metoda wykorzystywana w edukacji muzycznej.

 

 

 

 

      Mamy nadzieję, że nowy  budynek przedszkola  stanie się pod każdym względem dumą Krasnego.

                                                                                 

                                                                                              Małgorzata Wilk wicedyrektor ZSP

                                                                                                      w  Krasnem

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem
  Krasne 741
  36-007 Krasne

  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krasnem - Marek Frączek
  Zastępcy: Magdalena Kluz - Międlar,
  ds.przedszkola - Małgorzata Wilk -
  przyjmuje strony po uzgodnieniu telefonicznym


 • WICEDYREKTOR Małgorzata Wilk (17) 23-00-311
  INTENDENT Iwona Kołodziej (17) 23-00-312

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 30427